Information samt programmet:

Lämpligt för såväl nybörjare som personer med mångårig erfarenhet i meditation.
Under en del av dagen gör vi zazen (sittande meditation) samt kinhin (gående meditation) i den vackra meditationsalen i Rödjorna. Går vi i skogarna runt Rödjorna,  och gör vi zazen meditation på stora stenar och vackra platser i skogen. På eftermiddag övnar vi Mindfulness Yoga, som är en mjuk form av yoga, men innebär en djup transformation som arbetar på alla nivåer av vår varelse. Två dagar håller vi  "teisho" (kort föreläsning om en buddhistisk ämnen).

Vår meditationssal är en stor sal där det är lätt att hålla avstånd. Vi desinfekterar allt material vi använder och delar aldrig material under passen.


Dagprogram:

07.30 Zazen, kinhin, zazen
09.15 Frukost
10.15 Kort promenad med meditation
12.30 Lunch
15.30 Mindfulness Yoga
18.30 Middagen
20.00 Kort undervisning om Zen Buddhism, därefter zazen, kinhin, zazen, sutra recitation
21.30 Dagens avslutas

Är du intresserat i retreaten?

Tillbaka till Agenda