Alla Retreats är inkl. måltider, 
logi och kursledning.Det nämnda datumet är ankomstdag (fr.o.m. kvällsmål), det sist nämnda datumet är avresedag (efter frukosten). 

Det finns en begränsad antal platser tillgänglig per retreat eftersom vi arbetar med små grupper

Awakening Compassion
(Learning Nonviolent Communication in a zen environment)"Bemästra konsten att kommunicera"

24-29 Juni 2020 (5 nätter, 6 dagar)
Kostnad
: 6500 kr (baserat på att man bor i dubbelrum), 800 kr tillägg för enkelrum

Syftet med retreaten är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder vår sinne i vår kommunikation med andra personer. Vi lär ut en kommunikationsmodell av " Nonviolent Communication (NVC)" - även kallat Giraffspråket- , skapad utifrån Marshall B. Rosenberg. NVC stärker oss förmåga att fa kontakt met sig själva och andra på ett medkännande vis och är en kraftfull process som man kan använda för att hantera konflikter. Med IFS enligt Richard C. Schwartz, ska vi bygga vidare, fördjupa och bredda insikter av NVC för att lära känna oss själva bättre och att öka vår insikt om oss djupaste Själv. NVC samt IFS ger en struktur och en serie färdigheter för att närma sig mänskliga problem, från de mest intima relationer till mer organisatoriska konflikter. Det finns en stor förbindelse mellan Zen Buddhism, NVC, och IFS som vi ska utforska i retreaten.
Vår  NVC, IFS certifierade tränare och Ch'an lärar (Chinesiskt Zen) är Ruud Baanders
. Efter avslutad retreaten får du ett certifikat.
Läs mer om NVC, IFS och Zen i vår retreaten/dagprogrammet

 

Tyst Zen Meditation Retreat

16 - 19 juli 2020 (3 nätter, 4 dagar)
Kostnad
: 3995 kr (baserat på att man bor i dubbelrum), 700 kr tillägg för enkelrum

I retreaten praktiserar vi Zenmeditation, som är grundas på Buddhas tidsålder, och är bärande fundament under det nutid mindfulness. I retreaten utforskar vi att lyssna till oss egen tystnad i zenmeditationen. Vi kommer att meditera som stödjer tillit i att allt är som det skall vara. Att öppna oss för livet som det är just nu är den röda tråden som kommer att leda oss igenom hela retreaten. Genom meditationsövningar blir vi bättre rustad att möta vardagens stress och utmaningar.
Vi genomförar Zenmeditation i vår meditations byggnat, men vi också utforskar hur det är att meditera i olika natur miljöer. Under dagen tar vi också en liten promenad, gör vi Mindfulness Yoga och lyssnar vi till en kort undervisning om Zen Buddhism. En tyst retreat som ger en fantastisk inspiration till val av livsstil och stimulans att utför meditation med kontinuitet på många platser.
Öppna för informationen samt dagprogrammet.

 

Tyst Zen Meditation Retreat

13 - 16  augusti 2020 (3 nätter, 4 dagar)
Kostnad
: 3995 kr (baserat på att man bor i dubbelrum), 700 kr tillägg för enkelrum

I retreaten praktiserar vi Zenmeditation, som är grundas på Buddhas tidsålder, och är bärande fundament under det nutid mindfulness. I retreaten utforskar vi att lyssna till oss egen tystnad i zenmeditationen. Vi kommer att meditera som stödjer tillit i att allt är som det skall vara. Att öppna oss för livet som det är just nu är den röda tråden som kommer att leda oss igenom hela retreaten. Genom meditationsövningar blir vi bättre rustad att möta vardagens stress och utmaningar.
Vi genomförar Zenmeditation i vår meditations byggnat, men vi också utforskar hur det är att meditera i olika natur miljöer. Under dagen tar vi också en liten promenad, gör vi Mindfulness Yoga och lyssnar vi till en kort undervisning om Zen Buddhism. En tyst retreat som ger en fantastisk inspiration till val av livsstil och stimulans att utför meditation med kontinuitet på många platser.
Öppna för informationen samt dagprogrammet.