Tyst Zen Retreat o Qigong

Information samt programmet:

Lämpligt för såväl nybörjare som personer med mångårig erfarenhet i meditation/Qigong.

Under den första delen av retreaten gör vi zazen (sittande meditation) samt kinhin (gående meditation) i den vackra meditationsalen i Rödjorna. Vi går i skogarna runt Rödjorna,  och vi gör zazen meditation på stora stenar och vackra platser i skogen. På eftermiddagen övar vi Mindfulness Yoga, som är en mjuk form av yoga, men innebär en djup transformation som arbetar på alla nivåer av vår varelse. Två dagar håller vi  "teisho" (kort föreläsning om en buddhistiska ämnen).
På del två av retreaten (1 dag) utforskar vi Zhineng Qigong*, med Anne-Christine (Anki) Skoglund som kursledare. Anki har sitt eget företag SoulRelax, öppna gärna https://soulrelax.se/för att läsa mer om Anki, hennes utbildningar o vad SoulRelax erbjuder.
På Zhineng Qigong dagen får vi lära oss dynamiska qigongsystem som kombinerar läkande, flödande rörelser med andning och meditation som är mycket användbar både i din Qigong träning och i vardagen. För att förstå Qigong får vi lära en hel del om det Kinesiska perspektivet kring det de kallar för Qi = Livsenergi. Anki kommer även att utföra Klangmeditation- & SoundHealing där hon använder Tibetanska Klangskålar, Kristallskål, trummor och även sin röst. De vibrationer som klangskålarna skapar går igenom hela kroppen ända ner till cellnivå och renar och balanserar kroppens energi. Vibrationerna ger din kropp en inre massage. Spänningar släpper och fysiska skador får en möjlighet att läka.

*Zhineng Qigong är en modern Medicinsk Qigong som grundades 1978 i Kina av Dr. Ming Pang och är den metod som SoulRelax undervisar i. Det är en välbeprövad, enkel och samtidigt fantastiskt kraftfull qigongmetod. Zhineng Qigong  är även effektiv mot stress och värk.

Vår meditationssal är en stor sal där det är lätt att hålla avstånd. Vi desinfekterar allt material vi använder och delar aldrig material under passen.


Dagprogram:

07.30 Zazen, kinhin, zazen
09.15 Frukost
10.15 Kort promenad med meditation
12.30 Lunch
15.30 Mindfulness Yoga
18.30 Middag
20.00 Kort undervisning om Zen Buddhism, därefter zazen, kinhin, zazen, sutra recitation
21.30 Dagen avslutas

Qigong dagprogram:

07.30 Zazen
08.30 Frukost
10.00 Qigong
12.30 Lunch
14.00 Fortsättningen av Qigong, Klangmeditation, Soundhealing
18.30 Middag
20.00 Zazen
21.30 Dagen avslutas

 

Är du intresserat i retreaten?

Tillbaka till Agenda